TISKOVÁ ZPRÁVA
TOP 20 - 2000
největší firmy Jihočeského kraje

 


České Budějovice, 25.9.2001

    

PROJEKT TOP 20 JIŽNÍ ČECHY ZPRACOVALO ANALYTICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI CP INVEST, s.r.o.

 Analytik: Ing. Petr Lukáš, Ing. Petr Gallistl

          První místo v pilotním žebříčku obsadila strojírenská firma ROBERT BOSCH, spol. s r.o., která velice těsně odsunula na druhé místo dosavadního vítěze z let 1997 – 1999 Jihočeské mlékárny, a.s.. Oba tyto podniky překonaly tržbami hranici 6 miliard korun, sdělil na úvod ředitel společnosti CP INVEST Stanislav Štancl.        

 Projekt   TOP 20 – největší firmy Jihočeského kraje  vznikl v roce 1998 jako naše snaha o zvýraznění jihočeského regionu a především jeho podnikatelských subjektů v kontextu celé České republiky a dále pak jako prostředek pro popularizaci základních ekonomických dat podniků pro co nejširší okruh lidí. Jako dosud jediné regionální hodnocení podniků podobného druhu má tento projekt za cíl především poukázat na ty podnikatelské subjekty, které v rozhodující míře ovlivňují charakter regionu – generují hodnoty, vytvářejí pracovní příležitosti, zviditelňují náš kraj ve světě, popř. participují na ostatních oblastech života – sponzoring kultuře a sportu, atd.

 

Klíčové kritérium

 

            Jako klíčové kritérium pro sestavení žebříčku firem jsou v tomto ročníku jako již tradičně tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb za předešlý rok.

Tabulka č.1: Pilotní tabulka  TOP 20 – největší firmy Jihočeského kraje

            Do hodnocení byly zařazeny akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a ostatní společnosti, které zveřejnily svá účetní data za rok 2000. Jako každoročně byl  do hodnocení zařazen národní podnik Budějovický Budvar. Nebyly hodnoceny finanční instituce ( banky, pojišťovny, leasingové firmy atp. ). Celkem bylo letos analyzováno 260 podniků.

První místo, jak bylo řečeno v úvodu, obsadila strojírenská firma ROBERT BOSCH, spol. s r.o., druhé místo Jihočeské mlékárny, a.s.. Třetí příčku obsadila tradičně Jihočeská energetika, a.s. s tržbami 5,5 miliard korun.Dominantní postavení firem ze strojírenského průmyslu v našem regionu potvrzuje čtvrtým místem dačická společnost TRW-DAS, a.s. ( tržby 3 mld. Kč, v loňském roce 12. místo) a pátým místem ČZ Strakonice, a.s. ( 2,5 mld. Kč ). Ze strojírenských firem obsadila v TOP žebříčku dvaceti firem  „bodované“ místo ještě holdingová společnost M.I.C.B., a.s. (celkově 11. místo), která je rovněž největším zaměstnavatelem v regionu – průměrný počet zaměstnanců  zde v loňském roce činil 2 908. Osmnácté místo obsadila společnost DURA Automotive CZ, s.r.o. z Blatné (vyrábí karosářské díly pro automobilový průmysl) a devatenáctou pozici zaujal KOVOSVIT, a.s.. Průměrný roční růst tržeb výše uvedených strojírenských firem představuje 26% a tato dynamika jasně ukazuje, kdo se nejvíce podílí na hospodářském růstu v regionu.

Poprvé v historii realizace projektu TOP 20 jsou všechny firmy, které obsadily přední místa, ziskové. Celkem 29 podniků mělo ve sledovaném období vyšší tržby než 1 miliardu korun. Z hodnocení byly vyřazeny stavební společnosti VSB a.s. a STRABAG ČR a.s., které nesplňují podmínku projektu – umístění sídla na území Jihočeského kraje – a ani v tomto kraji již převážně nepůsobí. Pro zvýšení objektivnosti sestavovaného žebříčku byla holdingová společnost AAC a.s. nahrazena dceřinou společností LIBRA Elektronics, spol. s r.o. , o jejímž působení v našem regionu není pochyb. Nově se objektivní výší tržeb umístily na TOP listu písecká společnost “POLARI“ spol. s r.o. ( 7. místo), která se zabývá distribucí pohonných hmot, Jihočeské lesy České Budějovice, a.s.  a KOVOSVIT, a.s..

             Nejdynamičtěji rostoucí firmou ze sledovaného TOP listu byl jednoznačně dačický podnik TRW-DAS, který je součástí koncernu TRW se sídlem v americkém Clevelandu, a který vyrábí komponenty (řízení, ventily a podvozkové díly) pro motorová vozidla Škoda, Volkswagen, Renault, Man, Volvo atd.. Jeho tržby vzrostly absolutně o + 1,2 miliardy korun, což představuje  65% růst oproti roku 1999. Padesátiprocentní růst tržeb zaznamenala rychle se rozvíjející firma “POLARI“ Písek.    O více než  37% vzrostly tržby papírenské společnosti BUPAK Obaly ( potvrzuje konjunkturu v oblasti papírenského průmyslu a neustále dobrý výhled v oboru výroby obalů) a KOVOSVITU. Nadstandardní růst tržeb zaznamenal rovněž SILON  (+36%) a Jihočeská drůbež (+28,5). Stabilní růst předvedly BUDĚJOVICKÝ BUDVAR  (+14,3%) a ROBERT BOSCH (+11,4%).

  

            Další kritéria hodnocení a rámcový  vývoj základních ukazatelů

Tabulka č.2: Pořadí firem podle vytvořeného čistého zisku

Tabulka č.3: Pořadí firem podle přidané hodnoty

Tabulka č.4: TOP 20 – vývoj ukazatelů dvaceti největších firem

  

            Dle přiložených tabulek je zřejmé, že absolutně nejziskovějším podnikem v kraji je opět BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, následuje DURA Automotive CZ a WIENERBERGER Cihlářský průmysl. Největší přidanou hodnotu vygenerovaly první ROBERT BOSCH, druhá Jihočeská energetika a třetí uskupení M.I.C.B. ( zahrnuje mimo jiné Motor Jikov a ČSAD Jihotrans).

             V letošním roce byl poprvé zaměřen důraz na některé kvalitativní ukazatele a jak ukazují následné přehledy, přinesla tato srovnání některé zajímavé údaje a překvapení.

Vytvořená přidaná hodnota na jednoho zaměstnance za rok 2000(  v tis. Kč )

1. BUDĚJOVICKÝ BUDVAR 1 408 Kč
2. Jihočeská plynárenská    1 327 Kč
3. DURA Automotive   1 118 Kč
4. Teplárna České Budějovice   1 048 Kč
5. BUPAK Obaly    979 Kč

     

          Vytvořený čistý zisk na jednoho zaměstnance za rok 2000 ( v tis. Kč )

 

1. Linde Pohony 641 Kč
2. BUDĚJOVICKÝ BUDVAR 539 Kč
3. BORGRES-CHKZ group 538 K č
4. DURA Automotive 438 Kč
5. WIENERBERGER 371 Kč

            Z dosaženého pořadí některých kvalitativních ukazatelů je patrné, že růst tržeb leadrů pilotní tabulky není pouze extenzivním růstem, ale je doprovázen odpovídajícím růstem produktivity práce. Pořadí firem podle vytvořeného zisku na jednoho pracovníka zase dokládá skutečnost, že ziskovost hospodaření je jedním z nejklíčovějších ukazatelů nejen zahraničních vlastníků, ale že i národní podnik ( v tomto případě BUDVAR ) je schopen s těmito podniky držet krok.

 

            Růst klíčových ukazatelů u největších firem je dobrým příslibem pro ekonomický rozvoj jihočeského regionu, který bude mít samozřejmě pozitivní dopad na zdejší celospolečenský život.