TABULKY
TOP 20 - 2000
největší firmy Jihočeského kraje

 


PROJEKT TOP 20 - NEJVĚTŠÍ FIRMY JIHOČESKÉHO KRAJE  ZPRACOVALO
ANALYTICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI
CP INVEST s.r.o.

 Analytik: Ing. Petr Gallistl, Ing. Petr Lukáš

Tabulka 1: Největší firmy Jihočeského kraje
Tabulka 2: Pořadí firem podle vytvořeného čistého zisku
Tabulka 3: Pořadí firem podle přidané hodnoty
Tabulka 4: Vývoj ukazatelů dvaceti největších firem dle objemu tržeb