TISKOVÁ ZPRÁVA
TOP 20 - 1999
největší firmy Budějovického kraje

 


České Budějovice, 20.9.2000

Analytické oddělení společnosti CP INVEST s.r.o.

- Ing. Petr Gallistl, Ing. Petr Lukáš

  

„Vítězem třetího ročníku projektu TOP 20 největších podniků Budějovického kraje se opět staly Jihočeské mlékárny, a.s. Tržby této firmy dosáhly v roce 1999 hodnoty téměř 5,8 miliardy korun. Druhé místo obsadila v žebříčku firma ROBERT BOSCH spol. s r. o. s tržbami 5,5 miliardy korun a třetí místo získala Jihočeská energetika, a.s. s tržbami 5,4 miliardy korun. Celková úroveň tržeb dvaceti nejúspěšnějších jihočeských podniků se nepatrně zvýšila z loňských 48,1 miliardy na současných 48,8 miliardy korun,“ sdělil na úvod ředitel společnosti CP INVEST Stanislav Štancl.

 

            Společnost CP INVEST je realizátorem již třetího ročníku projektu TOP 20 největších podniků Budějovického kraje. „Jako klíčové kritérium pro sestavení letošního žebříčku byly opět tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží za účetní rok 1999. Další hodnocení bylo provedeno podle vytvořeného čistého zisku a podle vytvořené přidané hodnoty. Do hodnocení byly zařazeny podniky, které mají sídlo na území Budějovického kraje a které v tomto kraji převážně působí. Nebyly hodnoceny finanční instituce (banky, pojišťovny, makléřské společnosti,…). Celkem bylo analyzováno přes 240 podnikatelských subjektů a do žebříčku byly zařazeny pouze firmy, které zveřejnily své hospodářské výsledky. Nejvýznamnější společnosti byly kontaktovány přímo. U společností, které již měly k dispozici konsolidované údaje, byly použity tyto konsolidované údaje,“ doplnil jednatel Petr Gallistl.

 

            „První ročníky projektu se setkaly se značným zájmem odborné i laické veřejnosti, ať už ze strany bank, analytiků, informačních agentur či zúčastněných podniků. Budujeme informační společnost a solidní podnikatelské prostředí a takováto hodnocení k tomuto významnou měrou přispívají. Zároveň nebylo naším cílem pouze sestavit žebříček největších podniků dle daných parametrů, ale ve své podstatě především poukázat na ty podnikatelské subjekty, které v rozhodující míře ovlivňují charakter regionu (vytváří pracovní příležitosti, generují hodnoty) a životní úroveň lidí, kteří zde žijí,“ zdůraznil analytik společnosti Petr Lukáš.

 

            Nově se do pilotního žebříčku dvaceti největších firem zařadily společnosti AAC a.s. (4.místo), JCL-obchod a.s. (16.místo), DURA Automotive CZ, s.r.o. (19.místo) a JITONA, a.s. (20.místo). Největší dynamiku růstu tržeb zaznamenaly především obchodní firmy JCL-obchod a.s. (nárůst tržeb o 98 %), AAC a.s. (nárůst o 42,4 %), rychlým růstem tržeb překvapil STRABAG ČR a.s. (+ 84,4 %) a ROBERT BOSCH spol. s r. o. (+ 34,3 %, v absolutním vyjádření nárůst o 1,4 miliardy korun). Především vysoká dynamika růstu tržeb českobudějovické společnosti ROBERT BOSCH spol. s r. o. dává tušit budoucího leadera tabulek. Největším zaměstnavatelem regionu ze zúčastněných subjektů je uskupení M.I.C.B. (mimo jiné toto uskupení soustřeďuje MOTOR JIKOV a.s. a ČSAD Jihotrans a.s.) – průměrný počet zaměstnanců zde loni činil 2543. Na druhém místě se umístila společnost Jihočeské mlékárny, a.s. s 1754 zaměstnanci, třetí místo obsadil ROBERT BOSCH spol. s r. o., který zaměstnával 1659 osob. Celkově bylo ve 20 největších podnicích dle tržeb zaměstnáno 19 tisíc zaměstnanců, což je srovnatelné např. s Českým Telecomem, který zaměstnává okolo 20 tisíc lidí.

 

            Nejziskovější společností Budějovického kraje se opět stal Budějovický Budvar, n.p., který vytvořil čistý zisk 332 mil. Kč, což představuje nárůst o 8,5 % oproti loňskému roku. Na druhé místo se propracoval ROBERT BOSCH spol. s r. o. se ziskem 244 mil. Kč (nárůst o 16,6 %), třetí příčku zcela nečekaně obsadila společnost DURA Automotive CZ, s.r.o. z Blatné (vyrábí karosářské díly pro automobilový průmysl), která vydělala 227 mil. korun. Celkem prvních dvacet firem dle vytvořeného zisku vytvořilo celkový zisk 2,3 miliardy korun (pro srovnání ČEZ vydělal ve stejném období 2,862 miliardy korun).

 

            Vysokou dynamiku růstu ukazatelů potvrdila společnost ROBERT BOSCH spol. s r. o., když jednoznačně zvítězila v pořadí firem podle přidané hodnoty. Za společností ROBERT BOSCH        spol. s r. o. (1,428 miliardy korun) se umístila Jihočeská energetika, a.s. (1,060 miliardy korun) a uskupení M.I.C.B. (0,939 miliardy korun).

 

            Z dosažených výsledků je patrné, že přední místa žebříčku obsazují tytéž podniky, což mimo jiné svědčí o poměrně stabilní situaci v regionu. Pozitivní skutečností je dále fakt, že většině zúčastněných společností narůstají tržby (někde v řádech desítek procent) a zlepšuje se ziskovost hospodaření (celkový zisk 20 nejlepších podniků v této kategorii dosáhl 2,3 miliardy korun zatímco loni to bylo pouhých 1,85 miliardy korun),“ doplnil Petr Gallistl.

  

Přílohy tiskové zprávy:

Tabulka č. 1 – TOP 20 – 1999 – Největší firmy Budějovického kraje

Tabulka č. 2 – Pořadí firem podle vytvořeného čistého zisku

Tabulka č. 3 – Pořadí firem podle přidané hodnoty